1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B, E épület 4-es iroda+36 20 34 44 214info@karman-mechanics.hu

Home

Ingenieur-Dienstleistungen
mit Präzision und Kompetenz

Präzision

Präzision ist das Fundament der Ingenieurarbeit was mit ständiger Kontrolle absichert werden muss. Wir legen großen Wert auf die Erfüllung der notwendigen Anforderungen und der Bedürfnisse unserer Kunden, schon am Anfang einer Zusammenarbeit.

Kompetenz

Wir sind davon überzeugt, dass die kontinuierliche Entwicklung sich auszahlt. Wir ständig verbessern uns selbst, sowie unsere Methoden und unsere Werkzeuge. Wir tun dies mit dem Ziel, unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert liefern zu können.

Zuverlässigkeit

Bei Terminen, Kosten und Produkt gehen wir keine Kompromisse ein. Unsere Hightech-Produkte und Dienstleistungen werden pünktlich auf dem vereinbarten Preis geliefert.

Über uns

Unser Unternehmen ist spezialisiert auf numerische Simulationen und Konstruktion im Maschinenwesen. Unser Ziel ist ein anerkannter und zuverlässiger Partner von Klein- und Großunternehmen im Technologiesektor zu werden. Unser erfahrenes und engagiertes Team tut alles die Kundenforderungen genau und rechtzeitig erfüllen zu können. Das erreichen wir mit Hilfsbereitschaft, mit Flexibilität und mit passender Kommunikation.

Dienstleistungen

Numerische Simulationen

Konstruktion

Forschung

Referenzen

karman_bogie
karman_brake
karman_frame
karman_bus

Team

Márton Gróza

Geschäftsführer

Tamás Iványicki

Senior Berechnungsingenieur

Domonkos Berecz

Berechnungsingenieur

Gergő Kimpán

Berechnungsingenieur

Bence Tóth

Berechnungsingenieur

Dr. Dávid Felhős

Senior consultant

Zalán Zádeczki

Simulation engineer intern

Join our team!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung in unserem Team!

 

Kontakt

Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzat

Jelen honlapot a Karman Mechanics Kft., (levelezési cím: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1, e-mail cím: info@karman-mechanics.hu) működteti.
Honlapunk tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a Karman Mechanics Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

Adatvédelem

Az Adatvédelmi szabályzat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

Felelősség korlátozása, kizárása

A Karman Mechanics Kft. honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

Honlapunk látogatásakor az esetlegesen felmerülő hibákért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Karman Mechanics Kft-t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A weboldal használata

A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni.

A honlapon található hivatkozások

A Karman Mechanics Kft. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban a Karman Mechanics Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

Szerzői jog

A weboldalon a Karman Mechanics Kft. által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Karman Mechanics Kft., illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Karman Mechanics Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Adatvédelmi szabályzat

A Karman Mechanics Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-030800, adószám: 26321976-2-05, székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.karman-mechanics.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.karman-mechanics.hu/adatvedelem.pdf

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.