1097 Budapest, Albert Flórián út 3/B, E épület 4-es iroda+36 20 34 44 214info@karman-mechanics.hu

Home

Engineering services
with precision and expertise

Precision

The foundation of engineering work is precision, continuous checking and control. We focus on the requirements necessary to satisfy the needs of our customers, starting from the begging of the work.

Expertise

We strongly believe that continuous development pays off. We are improving ourselves, our methods as well as our tools. We are doing this with the aim to be able deliver the most added value to our customers.

Reliability

In terms of deadline, cost, and product, we don’t make compromises. Our high-tech products and services will be delivered on time, at the agreed price.

About Us

Our company is a mechanical engineering service provider specialised in numerical simulation and machine design. Our aim is to become a reliable partner of companies engaged in the technology sector.
The optimal solution for our partners needs is prepared under continuous consultation by our experienced and dedicated team.

Services

Engineering simulations

Machine Design

Research

References

karman_bogie
karman_brake
karman_frame
karman_bus

Team

Dr. Márton Gróza

General Manager

Tamás Iványicki

Senior Finite Element Analysis specialist

Domonkos Berecz

Simulation engineer

Gergő Kimpán

Simulation engineer

Bence Tóth

Simulation engineer

Dr. Dávid Felhős

Senior consultant

Zalán Zádeczki

Simulation engineer intern

Join our team!

We look forward to having you on our team!

 

Contact

  Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzat

  Jelen honlapot a Karman Mechanics Kft., (levelezési cím: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1, e-mail cím: info@karman-mechanics.hu) működteti.
  Honlapunk tartalmához történő hozzáféréssel, az oldalak böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. Ezeket a szabályokat a Karman Mechanics Kft. magára nézve is kötelezőnek ismeri el. Ha jelen feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

  Adatvédelem

  Az Adatvédelmi szabályzat a weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

  Felelősség korlátozása, kizárása

  A Karman Mechanics Kft. honlapjának bármilyen célú látogatását, használatát mindenki saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

  Honlapunk látogatásakor az esetlegesen felmerülő hibákért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a Karman Mechanics Kft-t sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

  A weboldal használata

  A Felhasználók nem használhatnak olyan módszereket, robotokat, egyéb célprogramokat és eszközöket, amelyek a Weboldal által biztosított felhasználói felület és funkcionalitás mellőzésével próbálnak a Szolgáltatás tartalmához, a Felhasználók adataihoz vagy a Weboldal szerkezetéhez hozzáférni vagy azt bármilyen formában elemezni, biztonsági képességeit tesztelni.

  A honlapon található hivatkozások

  A Karman Mechanics Kft. honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, azonban a Karman Mechanics Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a honlapunkon esetlegesen szereplő hivatkozással jutott oda.

  Szerzői jog

  A weboldalon a Karman Mechanics Kft. által vagy nevében publikált anyagokhoz (pl. szövegekhez és képekhez) fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Karman Mechanics Kft., illetve a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.

  Azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag a Karman Mechanics Kft. kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

  Adatvédelmi szabályzat

  A Karman Mechanics Műszaki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-030800, adószám: 26321976-2-05, székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://www.karman-mechanics.hu

  Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://www.karman-mechanics.hu/adatvedelem.pdf

  A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.